Afdeling 40 - VERI I

Arbejdernes Andels Boligforening


Bestyrelse
Adresse: Tjelevej 8, kld.
Telefon: 86 21 28 50
Email: a40fmd@aabnet.dk
Kontortid: Første onsdag i alle måneder, dog ikke juli måned, mellem kl. 17:00 – 17:30.
Der kan dog også træffes aftale om andet mødetidspunkt.
 
Her kan du se nyheder fra bestyrelsen.
 
Bestyrelsesmedlemmer
Formand
Niels C Jørgensen
Tjelevej 11
Tlf. 30 11 03 49
 
Næstformand og sekretær
Else Marie Hansen
Tjelevej 1
Tlf. 29 29 16 40 (træffes bedst efter kl. 16:00 på hverdage)
 
Best.medlem
Maria M. Kristensen
Tjelevej 3
Tlf. 23 33 66 60
 
Best.medlem
Benny Svendsen
Tjelevej 3
Tlf. 26 72 43 54
 
Best.medlem
Anders Klinke
Tjelevej 18
Tlf. 29 61 70 36
 
Kontaktpersoner for følgende områder
Klager o.s.v.:  Servicecenter Nord via e-mail på nord@aabnet.dk.
Elevatorer:  Tlf. 89 31 92 47 kan kontaktes døgnet rundt.
Vaskerier, Ti'eren og hjemmeside:  Else Marie Hansen (tlf. 29 29 16 40)
Leje af kælderrum, carporte og knallertpladser AAB udlejning
 
Afdelingsmødet
I afdelingen afholdes der hvert år i april/maj måned afdelingsmøde, hvor afdelingsbestyrelsen aflægger beretning for det arbejde, der er sket i året inden samt fremlægger regnskab for det netop afsluttede regnskabsår. Afdelingens budget bliver fremlagt til godkendelse/ændring.
Beboerne har inden afdelingsmødet mulighed for at indsende forslag, som skal drøftes på afdelingsmødet.
Der bliver ligeledes afholdt valg til afdelingsbestyrelsen. Afdelingsbestyrelsesmedlemmerne bliver valgt for en 2-årig periode.